Select Page

Protecció de dades

 

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:
Titular de la pàgina web: TWIST EDITORS SCCL.
TWIST EDITORS SCCL està domiciliada a C/ Diputació 118 08015 Barcelona. CIF: F72744964.
Dades mercantils: Societat Cooperativa Catalana Limitada, inscrita amb el número 15984 del Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.
Adreça de correu electrònic de contacte info@twistsonor.com. www.twistsonor.com és l’adreça web de TWIST EDITORS SCCL, mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereixen.

 

Propietat intel·lectual

© Copyright 2024 TWIST EDITORS SCCL., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de TWIST EDITORS SCCL., Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit.

Tampoc s’autoritza:

1. La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a TWIST EDITORS SCCL per mitjà de “framing”.

2. La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de TWIST EDITORS SCCL mitjançant “in line linking”.

3. L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a TWIST EDITORS SCCL, de conformitat amb les disposicions vigents.

 

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

TWIST EDITORS SCCL no assumeix la responsabilitat de les infraccions en què puguin incórrer els usuaris ni dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. TWIST EDITORS SCCL no assumeix la responsabilitat de l’contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

 

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de TWIST EDITORS SCCL, que podrà utilitzar-los per enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Així mateix, aquestes dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals LOPDGDD qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

TWIST EDITORS SCCL
C/ Diputació 118
08015 Barcelona
Barcelona — Espanya

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal del seu exercici, algunes dades personals la transmissió està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no s’obté per ser associada a interessats identificats, però que, per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar el seu correcte funcionament tècnic, i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

 

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.